top of page
Kreativt arbete
planos de trabajo.jpeg

Rot-avdrag

ROT-avdraget ger dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om..

         ROT-avdraget har sänkts till 30%.

Subventionsgraden för ROT-avdrag har sedan 1 januari 2016 sänkts från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår är dock oförändrat.
Detta får effekt för de som gör ROT-avdrag för mindre jobb. För mer omfattande arbeten, där man ändå slår i taket 50 000 kr, får förslaget ingen effekt. Om arbetskostnaden är knappt 167 000 kr blir skattereduktionen 50 000 kr. Enligt tidigare regler gick denna gräns vid 100 000 kr i arbetskostnad.
Motivet till förändringen är att ROT-avdraget har blivit mycket kostsamt. Under 2014 betalade Skatteverket ut ca 17 miljarder kr i ersättning för ROT-arbeten. Genom att sänka subventionsgraden frigörs medel för att bland annat öka byggandet av nya bostäder. Dessutom ger sänkningen av subventionsgraden utrymme för en eventuell höjning igen om det finns behov att stimulera ekonomin för att möta en lågkonjunktur.
Beslutet att sänka subventionsgraden beräknas öka skatteintäkterna med 5,57 miljarder kr, vilket troligtvis blir mindre och en återgång till mera svart arbetskraft inom denna sektor.
 

Link : skatteverket

Rot-avdrag

När du anlitar ett företag för rotarbete kan du få skattereduktion, så kallat rotavdrag, för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Företaget får dra av högst 30 procent av arbetskostnaden på fakturan. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag. Det är företaget som ansöker om rotavdrag åt dig.

app/rot-avdraget

bottom of page